Quy chế hoạt động

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên nteashop.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử.
  2. Các Thành viên, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử nteashop.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
  3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ntea phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế đề ra.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên giao dịch

Tên giao dịch là Nteashop.vn

Nteashop do Ntea Việt Nam phát triển với tên giao dịch là Nteashop.vn và là nơi giao thương giữa các sản phẩm của Ntea Việt Nam liên kết với các công ty liên kết giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

2. Thành viên

Thương nhân, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại nteashop.vn và được Ban quản lý Ntea shop chính thức công nhận thông qua việc cấp thẻ Thành viên hoặc thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho phép mua sản phẩm qua nteashop.vn.

– Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

– Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do nteashop.vn cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do nteashop.vn cung cấp hoặc liên quan đến nteashop.vn.

3. Địa chỉ giao dịch

Địa chỉ giao dịch chính thức: https://nteashop.vn

Ngoài địa chỉ trên, Nteashop không có bất kì địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động

– Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép.

– Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

III. QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho người mua hàng

Có 2 cách giao dịch

– CÁCH 1: CHUYỂN KHOẢN OFFLINE

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
  • Bước 2: Khách hàng tiến hành thanh toán bằng cách chuyển khoản qua internet banking.
  • Bước 3: nteashop.vn xác nhận thông tin hàng hóa từ khách hàng.
  • Bước 4: nteashop.vn chuyển hàng.
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra.
  • Bước 6: Khách hàng hài lòng và lên trang Quản lý đơn hàng của để xác nhận Hoàn tất đơn hàng. Trong vòng 3 ngày sau khi hàng đã đến tay người mua, nếu khách hàng vẫn không xác nhận hoàn tất, hệ thống sẽ tự hoàn tất đơn hàng này.

– CÁCH 2: THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG QUA DỊCH VỤ COD

+ Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

+ Bước 2: nteashop.vn gọi điện thọai xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng.

+ Bước 3: khách hàng xác nhận thông tin đơn hàng.

+ Bước 4: nteashop.vn chuyển hàng.

+ Bước 5: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra.

+ Bước 6: Khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận và kí xác nhận.

Cập nhật mới nhất 18/06/2019